برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی توان توسعه و آمایش حوضه آبخیز سوسرای استان گلستان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شيداي كركج اسماعيل*,ياورزاده محمد,زارع گاريزي آرش
 
 *دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان
 
عنوان همایش: همايش ملي انسان، محيط زيست و توسعه پايدار
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
زمان:  1388دوره -
 
چکیده: 

آمايش سرزمين علمي است که با توجه به ويژگي هاي اکولوژيک سرزمين و شرايط اقتصادي- اجتماعي آن، نوع استفاده بهينه از سرزمين را مشخص مي سازد. در آمايش حوضه آبخيز سوسرا شش نقشه پايه اطلاعاتي شامل نقشه هاي طبقات ارتفاع از سطح دريا، درصد شيب، جهت شيب، تيپ خاک ها، تيپ و تراکم پوشش گياهي به روش دوتايي با هم ترکيب شده و نقشه نهايي واحدهاي زيست محيطي نهايي به دست آمد. در نتيجه فرآيند آمايش سرزمين 84 اکوسيستم خرد يا واحد زيست محيطي مشخص گرديد. براي اين اکوسيستمهاي خرد نيز ارزيابي توان اکولوژيک براي کاربريهاي کشاورزي و مرتعداري، جنگلداري، توريسم گسترده و متمرکز، آبزي پروري، توسعه شهري و روستايي و حفاظت و تفرج، صورت گرفت. در نهايت کار آمايش، از کل مساحت منطقه 5.29 درصد به کشاورزي و مرتعداري، 3.75 درصد به توريسم گسترده، 90.17 درصد به جنگلداري، 0.66 درصد به آبزي پروري، و 0.11 درصد به توسعه روستايي اختصاص پيدا کرد. با توجه به استعداد و پتانسيل بالاي اکثر سطح منطقه به کاربري جنگلي بيشترين سطح کاربري پيشنهادي مربوط به همين کاربري مي باشد. لذا جهت جلوگيري از تخريب سرزمين و بهره برداري پايدار از منابع حوضه آبخيز مذکور بايد اقدامات اساسي براي جلوگيري از ادامه روند تخريب جنگل انجام داد. براي جلوگيري از ادامه روند بهره برداري از جنگل بايد بهره برداريهاي جايگزين ديگر از عرصه را نيز پيشنهاد کرد که معيشت اجتماعي و اقتصادي مردم ساکن در آن به خطر نيفتد لذا بر اساس نتايج حاصل از فرآيند آمايش سرزمين دو کاربري جديد آبزي پروري و تفرجي پيشنهاد شده است.

 
کلید واژه: آمايش سرزمين، واحدهاي زيست محيطي، ارزيابي توان اکولوژيک، سوسرا
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 85   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی