برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تعیین روابط عمق، مساحت و تداوم بارش در استان خراسان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: غفوريان رضا*,تلوري عبدالرسول
 
 *مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خراسان
 
عنوان همایش: كنفرانس مديريت منابع آب ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
زمان:  1385دوره 2
 
چکیده: 

تهيه منحني هاي عمق، سطح و تداوم (DAD) براي برآورد مقدار بارش متوسط يک سطح، از نيازهاي اساسي اکثر پروژه هاي عمراني و منابع آب مي باشد. در اين رابطه در قالب يک طرح تحقيقاتي اين منحني ها براي استان خراسان تهيه گرديد. براي اين منظور با استفاده از داده هاي بارندگي روزانه 190 ايستگاه باران سنجي استان خراسان و اطراف آن، درصد روزهاي فراگير بارش ايستگاهها در دوره 8 ساله 70-71 لغايت 77-78 در هر سال آبي محاسبه گرديد. بررسيها نشان داد بيشتر بارشها داراي فراگيري با درصد پايين مي باشند. لذا روزهاي با فراگيري بيش از 50 درصد که حداقل 50 درصد ايستگاهها هم داراي بارش بيش از 5 ميليمتر باشند، به عنوان رگبارهاي قابل استفاده انتخاب گرديد. براي 63 رگبار انتخابي اقدام به تعيين تداوم واقعي رگبارها با استفاده از گراف باران نگارهاي موجود گرديد. براي تهيه نقشه هاي هم باران رگبارها از نرم افزار زمين آمار GS+ استفاده و روشهاي مختلف ميانيابي مورد آزمون قرار گرفت. در نهايت براي 41 رگبار حداکثر انتخابي در تداومهاي 3، 6، 9، 12، 18 و 24 ساعته، منحني هاي DAD نهايي تهيه و ترسيم گرديد. با توجه به ميانگين درصد فراگيري بدست آمده براي تداومهاي 6 گانه، دقت منحني مربوط به تداوم 18 ساعته از ساير تداومها کمتر بوده و بايستي در استفاده از آن احتياط لازم مد نظر قرار گيرد. مدلي به فرم P=PM[1-EXP(-a*Ab)] بهترين برازش را با اين منحني ها از خود نشان داد. با توجه به قرار گرفتن اکثر ايستگاههاي باران سنجي در بخش شمالي استان، ناحيه بندي استان امکان پذير نشد.

 
کلید واژه: بارش، تداوم، خراسان، ميانيابي، ژئواستاتيک، DAD
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 86   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی