نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی اثرات تجمعی زیست محیطی احداث سدهای متوالی بر روی رودخانه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كيميايي كيوان*,مكنون رضا,موسوي سيدجمشيد
 
 *دانشکده عمران و محيط زيست، دانشگاه صنعتي اميرکبير
 
عنوان همایش: كنفرانس مديريت منابع آب ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
زمان:  1385دوره 2
 
چکیده: 

هدف اصلي اين مطالعه شناخت توان محيطي تاثير سدهاي کارون 1، کارون 2، کارون 3 و کارون 4 بر روي رودخانه کارون و ارزيابي اثرات احداث سدهاي فوق الذکر بصورت تک مخزني و چند مخزني بر محيط زيست است. تجميع ملاحظات زيست محيطي يکي از مهمترين مکانيسم هاي کاهش اثرات منفي و ماکزيمم کردن درآمدهاي مثبت طرح است. قطعا استراتژي مناسب بهره برداري به مديريت زيست محيطي محدوده مخزن و پائين دست آن کمک خواهد کرد.
بطور کلي تغييرات و دگرگونيهاي شاخص هاي زيست محيطي در سدهاي پشت به پشت يا زنجيره اي
(Cascade) مي تواند تشديد شود. در سدهاي زنجيره اي عمل تشديد بعضي از آثار دراز مدت منفي به مراتب تعيين کننده تر از آثار سدهاي منفرد بوده و پديده هاي زيانبار و عوارض منفي آنها ماندگارتر، شديدتر، و روش کاهش معمول اثرات ناکاراتر و پر هزينه تر مي نمايد. به همين دليل مقوله سدهاي زنجيره اي نيازمند بررسي دقيق تر بوده و مي بايست آثار جمعي آنها در همه ابعاد مورد توجه قرار گيرد. شدت اين تغييرات و اهميت عوارض مرتبط با آنها در بخش آلودگي آب و بخش اکولوژي (محيط فيزيکي و محيط طبيعي) بيشتر مي باشد.
دسترسي به اين اهداف مستلزم شناخت کافي از ظرفيت ها و ويژگي هاي محيط، آگاهي از کيفيت مطلوب و يا قابل قبول محيط در کاربري ها و برنامه ها و گزينه هاي توسعه آتي، و تعيين رابطه دروني اجزاء محيط، و اندرکنش محيط محدوده مورد مطالعه با محيط بيروني و مرزهاي خارجي خود است.

 
کلید واژه: اثرات زيست محيطي، اثرات تجمعي، محيط زيست سد، کيفيت رودخانه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 84   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی