برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات فعالیتهای کشاورزی بر کیفیت آب زاینده رود

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رحماني حميدرضا*,مامن پوش عليرضا
 
 *مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي اصفهان
 
عنوان همایش: كنفرانس مديريت منابع آب ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
زمان:  1385دوره 2
 
 
چکیده: 

يکي از پيامدهاي توسعه صنعتي و افزايش فعاليتهاي کشاورزي آلودگي آب است. وجود آب براي مناطق خشک و نيمه خشک از جمله ايران از اهميت ويژه اي برخوردار است. توسعه صنايع و افزايش فعاليتهاي کشاورزي در فلات مرکزي ايران بويژه حاشيه زاينده رود در اصفهان علاوه بر کمبود آب مشکلات اکولوژيکي و زيست محيطي را براي حيات رودخانه بعنوان منبع پذيرنده بيشتر پسابهاي صنايع و زه آبهاي ناشي از فعاليتهاي کشاورزي بوجود آورده است. بخش کشاورزي حجم بالايي از آب زاينده رود را مصرف کرده و در نتيجه اثر قابل ملاحظه اي بر اکوسيستم اين رودخانه حياتي دارد. اثر فعاليتهاي کشاورزي بر زاينده بود را مي توان به اثرات کمي و کيفي که داراي ارتباط تنگاتنگ است تقسيم نمود. اثرات کمي اثراتي است که استفاده از آب زاينده رود براي مصرف آبياري بر دبي آب رودخانه و از آن طريق بر هيدرولوژي و اکوسيستم رودخانه دارد. اثرات کيفي از طريق تخليه زه آبهاي کشاورزي بر زاينده رود اعمال مي شود. ميزان آب خروجي از سد زاينده رود بر اساس آمار دراز مدت حدود 1.5 ميليارد متر مکعب در سال مي باشد بخش کشاورزي از عمده ترين بخش هاي مصرف کننده آب حوزه مي باشد به دليل پايين بودن راندمان آبياري در اين بخش مقداري از آن بصورت فرونشست عمقي يا آبهاي زير زميني مي پيوندد و يا در قسمت هايي از رودخانه بصورت زهکش وارد مسير جريان آب مي شود (ميزان مصرف کودهاي شيميايي مختلف در اراضي آبخور زاينده رود (220 هزار هکتار) بالغ بر صد هزار تن و مصرف سموم کشاورزي بالغ بر 450 تن مي باشد) زه آبهاي کشاورزي حاوي املاح محلول، بقاياي سموم دفع نباتي و علف کش ها و بقاياي کودهاي شيميايي بويژه نيترات و مقداري عناصر سنگين مي باشد. در اين مقاله نتايج بررسي ها و مطالعات انجام شده در مورد اثرات کمي و کيفي فعاليتهاي کشاورزي در زاينده رود ارايه مي گردد.

 
کلید واژه: عناصر سنگين، زاينده رود، آلودگي، کيفيت آب
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 175   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی