برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر مدیریتهای مختلف استفاده از آب شور بر عملکرد محصول گندم

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: منصوري حامد*,مصطفي زاده بهروز,موسوي سيدفرهاد,آقاخاني عباس,فيضي محمد
 
 *گروه آب، دانشکده کشاورزي، دانشگاه صنعتي اصفهان
 
عنوان همایش: كنفرانس مديريت منابع آب ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
زمان:  1385دوره 2
 
چکیده: 

شوري خاک و آب آبياري در مجموع باعث کاهش عملکرد محصول مي گردد. اما با اعمال مديريتهاي مناسب آبياري مي توان ميزان کاهش عملکرد محصول را کاهش داد و کنترل نمود. به دليل تاثير شوري آب آبياري بر شوري خاک و نيز تاثير غير مستقيم آن بر رشد گياه، در اين مطالعه اثر شوري آب آبياري و مديريتهاي مختلف کاربرد آب، مانند آبشويي و اعمال آب آبياري با کيفيت مطلوب در ابتداي فصل رشد، بر عملکرد گندم بررسي شد. مطالعه به صورت طرح آماري بلوک کامل تصادفي با 10 تيمار و 4 تکرار در يک مزرعه آزمايشي در منطقه رودشت اصفهان انجام گرفت. نتايج نشان داد با اعمال آبشويي و نيز آبياري با آب مناسب در ابتداي فصل و پس از آن استفاده از آب شور، مي توان از کاهش عملکرد تا ميزان قابل توجهي جلوگيري کرد. تاثير مديريت مصرف آب در افزايش عملکرد نسبت به مديريت آبشويي بيشتر بوده است.

 
کلید واژه: مديريت آبياري، آب شور، آبشويي، عملکرد گندم
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 76   pdf-file
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی