برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

کاربرد مدل تحلیل چند معیاره جهت برنامه ریزی بخش آبیاری (مطالعه موردی اراضی پایاب سد مخزنی مهاباد)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: محمدپور عثمان*,سي و سه مرده معروف,شمسايي ابوالفضل
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مهاباد
 
عنوان همایش: كنفرانس مديريت منابع آب ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
زمان:  1385دوره 2
 
 
چکیده: 

افزايش تقاضاي آب جهت مصارف متعدد و آلودگي منابع آب ناشي از فعاليت هاي بشر، باعث کمبود منابع آب و نهايتا کاهش سهم آب قابل استحصال بخش آبياري شده است، لذا برنامه ريزي جهت استفاده بهينه از آب آبياري ضروري به نظر مي رسد. در اين مطالعه يک مدل برنامه ريزي چند منظوره آبياري با اهداف حداکثرکردن سود بخش کشاورزي، حداکثر نمودن سطح زير کشت، حداکثر نمودن اشتغال و حداکثر نمودن توليد انرژي برق آبي و محدوديت هايي همانند ظرفيت مخزن سطحي، برداشت آب زيرزميني، ظرفيت سيستم انتقال آب (کانال ها و ايستگاه هاي پمپاژ)، سطح زير کشت و غيره که روي سيستم اثر گذار هستند، به منظور بهينه کردن برنامه ريزي آبياري اراضي پاياب سد مخزني مهاباد که بخشي از حوزه آبريز درياچه اروميه است، استخراج شده است. نخست با استفاده از روش حدي (Constraint method) سناريوهاي متعدد طرح آبياري تهيه شده است، سپس با استفاده از روش چند معياره فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP, Analytical Hierarchy Processسناريوهاي متعدد طرح آبياري به لحاظ محدوديت منابع آب اولويت بندي شده اند و مناسب ترين طرح آبياري انتخاب شده است.
مقايسه نتايج حاصل از مدل با وضعيت موجود نشان مي دهد که استفاده از مدل مي تواند جهت افزايش اهداف سيستم، موثر واقع گردد و مديران منابع آب را در تصميم گيري کمک نمايد.

 
کلید واژه: برنامه ريزي آبياري، روش حدي، فرآيند تحليل سلسله مراتبي، بهره برداري از مخزن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 78   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی