برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

برنامه ریزی آبیاری با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی تصادفی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: محمدپور عثمان*,قادري سيدجميل,شمسايي ابوالفضل
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مهاباد
 
عنوان همایش: كنفرانس مديريت منابع آب ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
زمان:  1385دوره 2
 
چکیده: 

در اين مطالعه مدل بهينه سازي چندمنظوره برنامه ريزي آرماني (Goal Programming) با افق ديد برنامه ريزي يک ساله و پريودهاي ماهانه، جهت برنامه ريزي آبياري ار اضي پاياب سد مخزني و شبکه آبياري دشت مهاباد، که بخشي از حوزه آبريز درياچه اروميه است، ارايه شده است. در اين مدل، اهداف حداکثر کردن سود خالص طرح، حداکثر نمودن سطح زير کشت، حداکثر نمودن بکارگيري نيروي کار انساني و حداکثرسازي توليد نيروي برق آبي که بيشتر اوقات سياستهاي مغاير همديگر را دنبال ميکنند، در نظر گرفته شده است. مدل، استفاده توام از منابع آب سطحي و زيرزميني را مدنظر قرار مي دهد. به منظور تاثيردادن طبيعت تصادفي جريانهاي ورودي به مخزن سد از قيدهاي تصادفي استفاده شده است، جهت تبديل قيدهاي تصادفي به قيد قطعي معادل، تابع توزيع تجمعي براي ماههاي مختلف استخراج شده است، مدل براي سطوح مختلف قابليت اعتماد (20%، 50%، 80%) جريان ورودي به مخزن سد حل گرديد، اثر کم آبياري روي اهداف سيستم و سياستهاي بهره برداري در سه سطح کاربرد آب آبياري (آبياري کامل، 20% کم آبياري و 50% کم آبياري) اعمال و 10 سناريوي طرح آبياري تهيه شد. جهت اولويت بندي سناريوهاي طرح آبياري از روش چند معياره برنامه ريزي توافقي (Compromise Programming) استفاده شده است.
مقايسه نتايج حاصل از مدل با وضعيت موجود، نشان مي دهد که با استفاده از مدل تهيه شده برنامه ريزي آبياري، مي توان اهداف سيستم را به نحو چشمگيري افزايش داد. نتايج بدست آمده بيانگر اين واقعيت است که در همه شرايط، اعمال 20 درصد کم آبياري
مي تواند سياستهاي بهره برداري سيستم را بهبود بخشد.

 
کلید واژه: برنامه ريزي آبياري، برنامه ريزي آرماني، الگوي کشت بهينه، قيدهاي تصادفي، بهره برداري از مخازن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 198   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی