برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی انتقال آب بین حوضه ای با سیستم دینامیک

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رحيمي جمناني محمدعلي*
 
 *مهندسين مشاور آب خاک تهران
 
عنوان همایش: كنفرانس مديريت منابع آب ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
زمان:  1385دوره 2
 
 
چکیده: 

انتقال آب از حوضه اي به حوضه ديگر براي مصارف مختلف در بخشهاي کشاورزي و شرب با توجه به خصوصيات هيدروديناميکي و هيدرولوژيکي حوضه هاي مرتبط انجام مي گيرد. همچنين برداشت آب از حوضه منتقل کننده نيز از منابع آب سطحي و يا از منابع آب زير زميني مي تواند باشد. با عنايت به مطالب فوق با استفاده از خصوصيات و ويژگي هاي مدلهاي سيستم ديناميک (System dynamic model) انتقال آب از حوضه اي به حوضه ديگر براي يکي از حوضه هاي آبريز در کشور چين به نام Qiantang مورد بررسي قرار گرفته است. مدلهاي سيستم ديناميک بر اساس تئوري بررسي پس خور (Feed back) وقايع عمل مي نمايد. همچنين يک سيستم پس خور نيز متاثر از رفتار وقايع درگذشته است. در واقع سيستم ديناميک شبيه سازي وقايع را بر اساس پس خورهاي آن وقايع در گذشته مطابق روش Object-Oriented انجام مي دهد.
در ايجاد مدل مديريت بهره برداري حوضه Qiantang کاربري اراضي شامل اراضي طبيعي، جنگل ها، اراضي ديم، اراضي کشاورزي نکاشت ديم و قابل آبياري، اراضي کشاورزي قابل آبياري براي دو حوضه مجاور به عنوان داده هاي ورودي وارد شده است. همچنين کاليبراسيون مدل نيز بر اساس داده هاي مشاهده اي رودخانه Qiantang انجام شده است. دراين مطالعه انتقال آب بين حوضه ها به منظور مصارف کشاورزي و شرب در طي سناريوهاي مختلف مصرف آب در بيست و پنج سال آينده (سال 2025) در آن منطقه مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين اثرات برداشت و انتقال آب بر مبناي آب سطحي و زير زميني در هر يک از حوضه ها بر اساس شاخصهايي که با خطرات کمي و کيفي منابع را بيان مي دارد انجام شده است. به منظور ايجاد مدل شبيه سازي حوضه Qiantang از نرم افزار Vensim ويرايش 5.5a استفاده شده است.

 
کلید واژه: سيستم ديناميک، انتقال آب بين حوضه اي، بيلان آبي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 141   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی