برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مديريت ريسک وقوع هيدرولوژيکي پديده هاي خشکسالي استان همدان جهت مديريت منابع آب استان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نظري فر محمدهادي,سيفي كيوان,مومني رضوانه
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس مديريت منابع آب ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
زمان:  1385دوره 2
 
 
چکیده: 

خشکسالي يک بلاي طبيعي محسوب مي شود که به صورت ناگهاني و بي سر و صدا رخ مي دهد، خشکسالي از ديدگاه صاحب نظران به کمبود رطوبت مستمر و غير طبيعي اطلاق مي شود که خسارت هاي زيادي را بر منطقه تحت تاثير تحميل مي کند. خشکسالي مي تواند بهترين سياست ها و برنامه ريزي ها را غير عملي سازد، مگر آنکه با تحليل سوابق تاريخي پديده خشکسالي و با تکيه بر آمار و اطلاعات موجود، دوره بازگشت خشکسالي ها و ريسکي وقوع آن در سالهاي مختلف را براي مناطق برآورد کرد و با ايجاد طرح هاي آمادگي براي پديده خشکسالي مشکلات ناشي از خشکسالي را تا حد زياد کاهش داد. از اين رو هدف از اين تحقيق نيز بررسي خشکسالي ها و تحليل مخاطره هيدرولوژيکي پديده خشکسالي در طولاني ترين تداوم ها و شديدترين تداومها از نظر بزرگي در سالهاي مختلف در استان همدان مي باشد. به اين منظور از شاخص بارش استاندارد (SPI) به عنوان شاخص منتخب جهت بررسي خشکسالي ها در 20 ايستگاه در داخل و خارج حوزه با طول دوره آماري مشترک 29 ساله در پنج مقياس زماني 1، 3، 6، 12 و 24 ماهه استفاده گرديد. نتايج بررسي ايستگاهي خشکسالي ها از نظر ويژگي هاي ياد شده نشان مي دهد که کمترين مقدار SPI مشاهده شده مربوط به ايستگاه ملاير و نيز شديدترين تداوم از نظر بزرگي خشکسالي ها در طول دوره آماري متعلق به ايستگاه نوژه بوده است. نقشه هاي ريسک وقوع طولاني ترين تداوم در سالهاي مختلف، شدت بيشتري را در نواحي جنوب غربي استان نشان مي دهد. ريسک وقوع طولاني ترين خشکسالي ها شدت بيشتري را براي مناطق جنوب شرقي، شمال شرقي و شمال غربي منطقه نشان مي دهد. همچنين نقشه هاي شديدترين خشکسالي ها، ريسک بيشتري را در مناطق جنوب شرقي و مرکزي منطقه نشان مي دهد.

 
کلید واژه: خشکسالي، مديريت، ريسک، منابع آب همدان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 101   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی