برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مدیریت مشارکتی منابع آب

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ناظمي اميرحسين*,صدرالديني سيدعلي اشرف,حسين زاده دلير علي
 
 *گروه آب، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تبريز
 
عنوان همایش: كنفرانس مديريت منابع آب ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
زمان:  1385دوره 2
 
 
چکیده: 

مديريت آبياري يک امر پيچيده اي است که التزام عملي و واقعي کليه عوامل موثر در آن يعني سازمان هاي دولتي و نيز زارعين را مي طلبد. کشاورزان به عنوان مشترکين اصلي آب آبياري داراي انگيزه قويتري براي مديريت موثرتر آب مي باشند. به نظر مي رسد که هيچ سازمان دولتي نتواند به آن سطح از التزام کاري و راندمان مصرف آب که کشاورزان از خود نشان مي دهند برسد. عليرغم وجود شواهد بر محاسن مديريت مشارکتي آب توجه ويژه اي در اين مورد نشده است. لذا چگونگي استفاده از دانش و مهارت هاي بومي براي نيل به پتانسيل واقعي در مديريت آب کشاورزي بايد مورد مطالعه قرار گيرد. در حاليکه مشارکت دولتي سازمان هاي آب و کشاورزي بدون شک سهم عمده اي را در افزايش توليدات کشاورزي ايفا مي کند ناديده يا کم اثر گرفتن همکاري فعال عامل سوم يعني کشاورزان، يک تضاد واقعي در مديريت منابع آب مي باشد که منجر به همکاري نامتناسب بين مشارکت کنندگان گرديده است. بويژه در مواقعي که بيشتر پروژه ها با محدوديت سرمايه گذاري از نظر اجرا و نگهداري مواجه هستند. به دليل علاقه و نقش مستقيم کشاورزان انتشار مي رود که فرصت مناسب براي مشارکت فعال در مديريت آبياري در اختيار آنها قرار گيرد.
اين مقاله با هدف قرار دادن ضرورت مشارکت دولتي - مردمي در مديريت آب کشاورزي به بررسي ابعاد مختلف آن از قبيل نيازهاي کشاورزان، مديريت آبياري توسط بهره برداران، ابزار قانوني مديريت و سازماندهي کشاورزان مي پردازد. اين مطالعه مي تواند مبناي رهيافت مديريت مشارکتي منابع آب خصوصا آب کشاورزي قرار گيرد.

 
کلید واژه: مديريت آبياري، مديريت آب کشاورزي، مديريت مشارکت دولتي، مردمي، مديريت مشارکتي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 438   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی