برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه انتقال ازت از سطح استفاده های مختلف زمین به اکوسیستم های آبی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قادري ناصح*,غفوري عبدالمحمد
 
 *مرکز تحقيقات کشاورزي کردستان، سنندج، کدپستي: 66169-36311
 
عنوان همایش: كنفرانس مديريت منابع آب ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
زمان:  1385دوره 2
 
چکیده: 

برقراري نسبت مشخصي از ازت و فسفر براي توليد غذا در اکوسيستم هاي آبي ضروري و به هم خوردن اين نسبت باعث بروز ناهنجاري مي گردد. درياچه زريوار يک ذخيره گاه اکولوژيک با ارزش است. تحقيق در حوضه درياچه با کاربري اصلي جنگل، مرتع، زراعت و شهر با هدف تعيين ميزان انتقال ازت کل از سطح استفاده هاي اراضي انجام شد. ابتدا نقشه نوع استفاده از زمين تهيه شد. سپس ضريب رواناب کاربري ها تعيين گرديد و از سطح هر تيپ استقاده از اراضي نمونه هاي رواناب در حين بارندگي برداشت شدند. آناليز ازمايشگاهي نمونه هاي رواناب سطح هر کاربري براي اندازه گيري ازت کل در چند تکرار انجام شد. مقايسه کاربريها از نظر توليد ازت و انتقال آن به درياچه زريوار با استفاده از تجربه واريانس انجام و کاربريها بر حسب ميزان توليد ازت درجه بندي شدند. تحليل نتايج نشان مي دهد در توليد ازت کل، بين کاربري ها تفاوت معني داري است و کاربري زراعت بيشترين ازت توليد مي کند.

 
کلید واژه: کاربري زمين، رواناب، بار آلودگي، ازت کل
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 66   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی