نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

پیش بینی بارش با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: خليلي نجمه*,خداشناس سعيدرضا,داوري كامران
 
 *دانشگاه فردوسي مشهد
 
عنوان همایش: كنفرانس مديريت منابع آب ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
زمان:  1385دوره 2
 
چکیده: 

پيش بيني بارش و برآورد نزولات جوي، به عنوان يکي از مهمترين پارامترهاي اقليمي در حوزه مديريت منابع آبي، از اهميت ويژه اي در تعيين سياستهاي آينده جهت بهينه سازي صرف هزينه ها و استفاده از اين منابع برخوردار است.
يکي از روش هاي مدل سازي رفتار بارش، شبکه هاي عصبي مصنوعي است که از مولفه هاي هوش مصنوعي محسوب مي شود. در اين گونه مدل ها بدون در نظر گرفتن معادلات پيچيده غير خطي، مي توان ديناميک حاکم بر سيستم را استخراج نموده و از اين طريق، خروجي هاي مدل را پيش بيني نمود.
در اين تحقيق، با استفاده از اطلاعات بارش ميانگين ماهيانه، به عنوان ورودي هاي شبکه عصبي پرسپترون پيشخور چند لايه
(MLP)، در يک مدل جعبه سياه، پيش بيني ماهيانه بارش در ايستگاه سينوپتيک مشهد، انجام گرفته است. بدين منظور، از امکانات و توابع موجود در محيط برنامه نويسي نرم افزار MATLAB، بهره گرفته شد. پس از بررسي معيارهاي آماري برازش، از جمله ضرايب روابط رگرسيوني بين مقادير واقعي و پيش بيني شده بارش و همچنين ميانگين مجذور مربعات خطا، مشاهده شد که پيش بيني ماهيانه بارش، با دقت قابل قبولي انجام شده است. چنان ميانگين مجذور مربعات خطا، به ترتيب 0.92 و 1.00 ميلي متر به دست آمده است.

 
کلید واژه: پيش بيني بارش، شبکه هاي عصبي مصنوعي، پرسپترون پيشخور چند لايه، جعبه سياه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 127   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی