برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

پهنه بندي کيفي آب رودخانه ها توسط ماشين هاي بردار پشتيبان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عسگري حسن,كراچيان رضا*
 
 *دانشکده مهندسي عمران، دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: كنفرانس مديريت منابع آب ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
زمان:  1385دوره 2
 
 
چکیده: 

رودخانه کارون بزرگ به عنوان پرآب ترين و طويل ترين رودخانه کشور، در مسير خود، آب شرب 16 شهر و صدها روستاي مسير را تامين مي نمايد. اين رودخانه به همراه رودخانه دز در حدود يک پنجم منابع آب سطحي کشور را تشکيل مي دهند. منابع اصلي آلاينده آب اين رودخانه ها منابع آلاينده صنعتي، شهرک هاي صنعتي، فاضلاب هاي شهري، زه آب هاي کشاورزي و کشت و صنعت ها مي باشند. بررسي اندازه گيري هاي کيفي انجام شده، نشان مي دهد کيفيت آب رودخانه از نظر متغيرهاي کيفي متعددي به خصوص TDS، باکتريهاي کليفرم گوارشي و فلزات سنگين از استانداردهاي کيفيت آب رودخانه تخطي مي کند.
پهنه بندي کيفي آب رودخانه مي تواند اطلاعات ضروري براي توسعه سياست هاي مديريت کيفي آب رودخانه را به دست دهد. در اين مقاله، يک شيوه نوين براي پهنه بندي کيفي رودخانه ها با استفاده از کلاس بندي ماشين هاي بردار پشتيبان ارايه شده است. هدف تعيين بازه هاي مشابه از نظر آلودگي، تعيين کلاس هاي مختلف براي کيفيت آب در بازه هاي مختلف رودخانه و شناسايي بازه هاي بحراني است. ماشين هاي بردار پشتيبان ابزار جديد و قدرتمندي براي فراهم کردن راه حل هايي براي دسته بندي و رگرسيون مي باشند. کارايي روش پيشنهادي با استفاده از اطلاعات کيفي آب جمع آوري شده از نقاط پايش کيفي در طول رودخانه هاي کارون و دز ارزيابي شده است. نتايج نشان مي دهند که شيوه پيشنهاد شده مي تواند اطلاعات با ارزشي براي
پشتيباني از تصميم گيري و کمک به مديريت کيفي آب در اين ناحيه ارايه کند.

 
کلید واژه: کلاس بندي اطلاعات، ماشين هاي بردار پشتيبان (SVMs)، خوشه بندي فازي، پهنه بندي کيفي آب، سيستم رودخانه اي کارون و دز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 117   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی