برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

شبیه سازی کمی و کیفی آبهای سطحی و زیرزمینی :مطالعه موردی: دشت لنجانات اصفهان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كارآموز محمد*,هاشمي عليا راما,مريدي علي,احمدي آزاده
 
 *دانشکده عمران، پرديس فني، دانشگاه تهران، تهران، خيابان انقلاب
 
عنوان همایش: كنفرانس مديريت منابع آب ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
زمان:  1385دوره 2
 
 
چکیده: 

در اغلب مدل هاي بهره برداري تلفيقي از منابع آبهاي سطحي و زيرزميني، در نظر گرفتن اندرکنش آبخوان و رودخانه از اهميت خاصي برخوردار است که غالبا بدليل مشکلات محاسباتي موجود مورد توجه قرار نمي گيرد. اين موضوع مي تواند در دقت سياست هاي بهره برداري تدوين شده، اثر قابل توجه اي داشته باشد. هدف اصلي از شبيه سازي کمي و کيفي آبخوان پيش بيني و بررسي تغييرات زماني و مکاني سطح آب و غلظت متغيرهاي کيفي در اثر تنش هاي مختلف کمي و کيفي وارد شده به آبخوان مي باشد. همچنين به کمک مدل و با استفاده از برخي اطلاعات مربوط به مشاهدات ميداني مي توان مشخصات فيزيکي، هيدروليکي و هيدروديناميکي آبخوان، مانند ضرايب هدايت هيدروليکي و ضريب ذخيره را محاسبه يا تصحيح نمود. در اين مقاله مدل PMWIN که از مدل شناخته شده MODFLOW استفاده مي کند، جهت بررسي تغييرات کمي و کيفي آبخوان و اندرکنش آبهاي سطحي و زيرزميني به کار گرفته شده است. سپس با استفاده از نتايج شبيه سازي کمي و کيفي رودخانه و آبخوان، متوسط تغييرات تراز آبخوان، متوسط کيفيت آبخوان، ميزان حجم آب وارد شده به آبخوان از رودخانه و ميزان حجم آب وارد شده به رودخانه از آبخوان با استفاده از يک مدل شبکه عصبي مصنوعي پيش بيني شده است. در اين مقاله به عنوان مطالعه موردي رودخانه زاينده رود و آبخوان لنجانات مورد ارزيابي قرار گرفته است.

 
کلید واژه: شبيه سازي کيفي، آبخوان، اندرکنش رودخانه - آبخوان، شبکه عصبي مصنوعي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 208   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی