برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

کاربرد مدل هاي الگوريتم ژنتيک و شبکه هاي عصبي مصنوعي در مديريت کمي- کيفي منابع آب زيرزميني

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مهجوري مجد نجمه*,غضبان فريدون,اردستاني مجتبي
 
 *دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: كنفرانس مديريت منابع آب ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
زمان:  1385دوره 2
 
 
چکیده: 

شهر کاشان يکي از مهمترين شهرهاي مرکزي ايران، واقع در کوير مرکزي است که ميزان سالانه آب آن براي مصارف شهري 42 ميليون متر مکعب مي باشد. آب برگشتي مصارف شهري و کشاورزي از مهمترين منابع آلودگي اين آبخوان مي باشند. همچنين، برداشت بيش از اندازه آب از اين آبخوان، منجر به کاهش عمق، تا يک متر در سال شده است. اين مقاله با ارايه يک نگرش سيستماتيک به منابع سطحي و زيرزميني منطقه مورد مطالعه، ساختار جديدي را جهت تدوين سياست هاي مديريت کمي و کيفي پايدار آبخوان کاشان، ارايه مي نمايد.
به منظور برنامه ريزي کمي و کيفي سيستم، يک مدل بهينه سازي الگوريتم ژنتيک با تابع هدف تامين آب مورد نياز کشاورزي، کاهش هزينه هاي پمپاژ و کنترل نوسانات قابل توجه سطح آب زيرزميني توسعه داده شده است. به منظور يافتن توابع پاسخ آبهاي زيرزميني منطقه، يک مدل رياضي براي شبيه سازي کمي و کيفي آبخوان کاشان تدوين شده و با استفاده از اطلاعات موجود مربوط به نوسانات سطح آب زيرزميني و تغييرات غلظت آلاينده ها در آن، واسنجي و صحت سنجي شده است. نتايج اجراهاي مکرر مدل جهت آموزش شبکه عصبي مورد استفاده قرار گرفته است. معادلات مربوط به شبکه آموزش داده شده به عنوان معادلات پاسخ آبخوان در مدل بهينه سازي الگوريتم ژنتيک مورد استفاده قرار گرفته اند. نتايج، نشان دهنده کارايي اين مدل و اهميت جامع نگري در بهره برداري کمي و کيفي از آبخوان کاشان مي باشد.

 
کلید واژه: برنامه ريزي کمي و کيفي، آبخوان کاشان، شبيه سازي کمي و کيفي، الگوريتم ژنتيک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 308   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی