برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي پتانسيل سيل خيزي در زير حوضه شمال شهر اصفهان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: يزداني محمدرضا*,آزاد محمد,رهنما فيض اله
 
 *مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي، استان اصفهان
 
عنوان همایش: كنفرانس مديريت منابع آب ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
زمان:  1385دوره 2
 
 
چکیده: 

از جمله موارد مهم در مديريت جامع منابع آب، بررسي سيل و تاثير آن در فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي است. تعيين پتانسيل سيلخيزي زير حوضه ها از حوضه ها از جمله مطالعات پايه و اساسي است که مي تواند گامي مهم در زمينه بستر سازي جهت کاهش خسارات سيل و برنامه ريزي جامع در اين راستا محسوب گردد. براي انجام اين تحقيق محدوده شمال شهر اصفهان که داراي 10 زير حوضه آبخيز مي باشد انتخاب شد. از روش وزيري براي تخمين شدت بارندگي در تداوهاي گوناگون استفاده گرديد. با استفاده از روشهاي ميانيابي، گستره اين مقادير در سطح محدوده مورد مطالعه تعيين گرديد. با استفاده از روش راسميلر (Rossmiler) ضريب جريان سيلابي در محدوده مورد مطالعه و زير حوضه هاي آبخيز تعيين گرديد و پتانسيل هر ناحيه نسبت به توليد رواناب و سيلاب تعيين گرديد. نتايج نشان مي دهد با افزايش تداوم شدت بارندگي از ميزان ضريب جريان سيلابي کاسته مي شود. زير حوضه 4212 داراي بيشترين ضريب سيلخيزي و زير حوضه 42151 نسبت به بقيه زير حوضه ها توانايي کمتري در توليد رواناب دارد. نتايج نشان مي دهد توسعه مناطق شهري در زير حوضه هاي مورد بررسي از جمله عوامل موثر در افزايش پتانسيل سيل خيزي است.

 
کلید واژه: سيل خيزي، شماره منحني رواناب، شدت بارندگي، ضريب رواناب
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 150   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی