برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مديريت سيلاب در حوضه هاي شهري با استفاده از شبيه سازي کامپيوتري (مطالعه موردي: منطقه 22 تهران)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: علي بخشي شهره,فضل اولي رامين*,ضياتباراحمدي ميرخالق
 
 *گروه مهندسي آب، دانشکده مهندسي زراعي، دانشگاه مازندران
 
عنوان همایش: كنفرانس مديريت منابع آب ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
زمان:  1385دوره 2
 
 
چکیده: 

از جمله اهداف مهم شبيه سازي سيلاب در حوضه هاي شهري مي توان به مواردي همچون تحقيق در مورد وقوع رواناب در زيرحوضه هاي مختلف، تعيين زيرحوضه هايي که بيشترين سهم را در توليد دبي اوج هيدروگراف خروجي دارند و همچنين بررسي حرکت رواناب در اجزاي مختلف سيستمهاي زهکشي و بازتاب آن در روشهاي مديريتي کنترل سيلاب در محدوده هاي شهري و نيز بررسي کفايت و يا عدم کفايت سيستم زهکشي موجود جهت تخليه سيلاب در هنگام بروز بارش با دوره بازگشت طراحي، اشاره نمود. با توجه به موارد ذکر شده، شبيه سازي سيستم زهکشي منطقه 22 تهران با استفاده از مدل کامپيوتري در اولويت انجام اين تحقيق قرار گرفت. براي انتخاب مدل کامپيوتري مناسب، پس از بررسي مدلهاي کامپيوتري متعدد موجود، مدل MIKE SWMM با توجه به قابليتهاي بالاي آن در شبيه سازي سيستمهاي زهکشي شهري، در نظر گرفته شد. نتايج آناليزها با استفاده از مدل مذکور نشان داد که شيب حوضه ها و نيز نواحي با تراکم بالا بيشترين تاثير را در دبي اوج هيدروگراف خروجي داشته است. همچنين در اين تحقيق قسمتهايي از سيستم جمع آوري آبهاي سطحي منطقه 22 تهران که با شرايط فعلي توانايي عبور دادن سيلاب طراحي را نداشتند پس از شبيه سازي کامپيوتري، شناسايي شده و ابعاد بهينه تيپ براي آنها پيشنهاد شد و به اين ترتيب استفاده از مدل مديريت سيلاب (MIKE SWMM) به عنوان ابزاري موثر و کارآمد جهت مديريت سيلاب در حوضه هاي شهري ارزيابي و پيشنهاد گرديد.

 
کلید واژه: مديريت سيلاب شهري، شبيه سازي، مدل MIKE SWMM
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 127   pdf-file
 


moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی