نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارایه سیستم سنجش عملکرد زنجیره تامین بر اساس مدل تعالی EFQM

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شكاري امير*,خسروجردي اميرحسين
 
 *دانشگاه علم و صنعت ايران، واحد ﺑﻬشهر
 
عنوان همایش: كنفرانس لجستيك و زنجيره تامين
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن لجستيك
زمان:  1385دوره 2
 
چکیده: 

رمز بقاي سازمان ها در برآوردن نيازهاي مشتريان است و نگرش SCM نه تنها هدف نهايي در ارتباط با مشتري که محصول نهايي را تحويل مي دهد، بلکه يک توالي از تامين کنندگان را در اين راستا موثر مي داند و يکپارچه سازي سازمان هاي درگير و هماهنگ سازي جريان هاي مواد، اطلاعات و مالي را برا ي بهبود رقابت پذيري زنجيره تامين مورد بررسي قرار مي دهد. از سوي ديگر عملکرد مناسب زنجيره تامين نقش کليدي در موفقيت يک سازمان و دست يابي پايدار به اهداف و بويژه سودآوري آن دارد. در اين راستا استقرار يک سيستم سنجش عملکرد زنجيره تامين در بهبود مستمر عملکرد آن توصيه مي گردد. اندازه گيري عملکرد در هر سازمان نياز به سه فاکتور مدل- شاخص - روش اندازه گيري دارد. در اين مقاله جنبه ها و ابعاد مختلف اين فاکتورها بين زنجيره تامين و مدل EFQM بررسي شده و سپس شاخص هايي به منظور ارزيابي عملکرد زنجيره تامين پيشنهاد شده است. سرانجام راهکارهايي جهت نيل به اهداف فوق ارايه شده است.

 
کلید واژه: زنجيره تامين، ارزيابي عملکرد، مدل هاي تعالي سازماني EFQM
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 328   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی