برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی آسیب پذیری دودکش نیروگاه در برابر زلزله

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رحيم زاده روفويي فياض,زماني نوري حامد
 
 
 
عنوان همایش: کنفرانس ايمن سازي و به سازي سازه ها
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه امیرکبیر
زمان:  1381دوره 1
 
 
چکیده: 

در اين تحقيق يک روش تحليلي براي ارزيابي لرزه اي سازه ها، با تاکيد بر سازه هاي نيروگاهي، ارايه شده است. مراحل برآورد خسارت ناشي از زلزله شامل تحليل خطر لرزه اي ساختگاه طرح، تعيين شتابنگاشت و طيف طرح مناسب با توجه به فاصله مرکز زلزله تا ساختگاه طرح، انتخاب تابع آسيب پذيري مناسب با توجه به سازه مورد مطالعه، محاسبه شاخصهاي خسارت با انجام آناليزهاي لازم بر روي سازه، انتخاب يک توزيع آماري مناسب براي انديسهاي خسارت و محاسبه احتمال خرابي براي مراحل تعريف شده، رسم منحني شکست (Fragility Curve) و نهايتا برآورد هزينه مالي خسارت ناشي از زلزله خواهد بود.
در ادامه پس از معرفي توابع خسارت پذيري ارايه شده توسط مراجع مختلف، ارزيابي خسارت يک سازه به عنوان مطالعه موردي بر اساس پارامترهاي نياز و ظرفيت سازه صورت گرفته است. براي اين منظور سه مدل مختلف از يک سازه نيروگاهي انتخاب و براي برآورد پارامترهاي ظرفيت، نسبت به انجام آناليز بار افزاينده اقدام گرديد. همچنين براي يافتن پارامترهاي نياز مدلهاي سازه اي گفته شده، آناليز ديناميکي غيرخطي با استفاده از سه رکورد زمين لرزه انجام پذيرفته است. سپس بعد از برآورد شاخص خسارت و در نظر گرفتن تابع توزيع احتمالي مناسب، منحني شکست براي سازه مورد نظر تعيين و مورد بررسي قرار گرفته است.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 57   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی