برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش سواد رسانه ای در کاهش آسیب های اجتماعی اینترنت محور

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: تقي زاده عباس,تقي زاده محدثه
 
 
 
عنوان همایش: همايش هجوم خاموش
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  جهاد دانشگاهی واحد استان لرستان
زمان:  1391دوره 3
 
 
چکیده: 

در قرن اخير از سواد رسانه اي، به عنوان سواد جديد ياد مي شود که توانايي در زمينه هاي دسترسي، تحليل، ارزيابي، برقراري ارتباط با پيام هاي رسانه اي در اشکال مختلف و تفکر انتقادي را شامل مي شود.
در تحقيق حاضر، وضعيت سواد رسانه اي جوانان و ميزان استفاده آنها از اينترنت بررسي شده است. اين تحقيق با استفاده از روش پيمايشي و با مشارکت جوانان شاغل به تحصيل در سال چهارم دبيرستان هاي شهر کرمان به انجام رسيده است. مهمترين مساله تحقيق اين است که: ميزان سواد رسانه اي جوانان در چه سطحي است و ارتباط بين سواد رسانه اي و آسيب هاي اجتماعي چگونه است؟
انجام تحقيق حاضر به کمک روش پيمايشي، و ابزار پرسشنامه و همچنين مطالعه اسنادي و کتابخانه اي صورت گرفت. ابتدا پرسش نامه طراحي شد و بر اساس جامعه آماري تعريف شده، در اختيار 400 جوان قرار گرفت. پس از تکميل شدن پرسش نامه ها، در سطح آمار توصيفي و استنباطي، نتايج تحقيق استخراج گرديد.
با توجه به زندگي در عصر اينترنت و استفاده روزافزون جوانان از اين رسانه تعاملي، و از سويي افزايش آسيب هاي اجتماعي اينترنت محور، و با عنايت به نتايج تحقيق، سواد رسانه اي مي تواند نقش موثري در کاهش اين نوع آسيب ها و استفاده نقادانه و هوشمندانه از اينترنت داشته باشد.

 
کلید واژه: سواد رسانه اي، جوانان، تفکرانتقادي، آسيب هاي اجتماعي اينترنت محور، رسانه هاي تعاملي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 3996   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی