نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

مدلسازی سه بعدی زمین آماری پارامترهای شکستگی بدست آمده از لاگ های تصویری در میدان نفتی آسماری

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: باقريان محمد*,كدخدايي علي
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شرکت تعاونی آموزشی پژوهشی وستا
زمان:  1391دوره 1
 
چکیده: 

شناخت ويژگي هاي شکستگي ها و مدلسازي آنها با استفاده از نمودارهاي تصويري و روشهاي زمين آماري به دليل نقش مهم آنها در توليد از مخازن بطور طبيعي شکسته شده، بسيار مهم مي باشد، در اين مطالعه با استفاده از داده هاي شکستگي حاصل از نمودارهاي تصويري شامل داده هاي شکستگي هاي باز، شکستگي هاي پر شده، لايه بندي و چگالي شکستگي ها، مدل شکستگي براي توسعه ميدان مورد نظر ساخته شده است. مدلهاي ساخته شده شامل مدل سه بعدي شيب، آزيموت و تراکم شکستگي ها مي باشد. استفاده از نتايج تعبير و تفسير لاگ هاي تصويري چندين چاه از ميادين کربناته ايران براي مدلسازي استاتيکي، اهداف اين پژوهش عبارت است از: تعيين ويژگي هاي توزيع هندسي سيستم هاي شکستگي بر اساس آمار و اطلاعات استخراج شده از نمودارهاي تصويري الکتريکي، استفاده از روش هاي زمين آمار براي ساخت مدل استاتيکي، ساخت مدل سه بعدي آزيموت، ساخت مدل سه بعدي شيب، ساخت مدل سه بعدي تراکم شکستگي، کمک به برنامه ريزي براي توسعه آتي ميدان. در اين تحقيق از روش هاي شبيه سازي پيوسته (SGS) و گسسته (SIS) پارامترهاي شکستگي براي بررسي توزيع سه بعدي آنها در مخازن هيدروکربني استفاده شده است، طي مطالعه حاضر مدلسازي زمين شناسي سه بعدي پارامترهاي شکستگي براي مخزن آسماري در محيط نرم افزار PETREL انجام شده است و مدل نهايي اماده استفاده در شبيه سازي ديناميکي مخزن مي باشد، نتايج مدلها نشان مي دهد که مکان چاه C با توجه به پارامترهاي مدل شکستگي نسبت به چاه A و B در مکان مناسبتري به لحاظ حفاري توليد و توسعه ميدان قرار گرفته است. مي توان از روش معرفي شده در اين پژوهش جهت کاهش عدم قطعيت در توسعه ميادين و افزايش موفقيت برنامه هاي حفاري آتي بهره برد.

 
کلید واژه: زمين آمار، تراکم شکستگي، شيب شکستگي، آزيموت شکستگي، شبيه سازي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 141   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی