نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه عملکرد فرآیند ازدیاد برداشت با استفاده از روش های تزریق متناوب آب و گاز در شرایط امتزاجی، غیرامتزاجی و تزریق پیوسته گاز در یکی از مخازن نفتی ایران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عطايي كشكولي سعيد*,غضنفري محمدحسين,نوروزي حجت,كريمي عليرضا
 
 *گروه مهندسي نفت و گاز، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم تحقيقات تهران
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شرکت تعاونی آموزشی پژوهشی وستا
زمان:  1391دوره 1
 
چکیده: 

يکي از مهمترين اهداف مديريت مخزن بهينه سازي بازيافت نفت از مخازن مي باشد. امروزه بحث ازدياد برداشت از مخازن به مساله اي بسيار مهم در صنعت نفت تبديل گشته است. روش هاي تزريق متناوب آب و گاز از جمله روش هاي موثر در ازدياد برداشت هستند که اخيرا مورد توجه قرار گرفته اند. مزيت اين روش نسبت به روش تزريق گاز بهبود نسبت تحرک و بازده ماکروسکوپيک با استفاده از تزريق آب مي باشد. در اين مطالعه فرآيندهاي تزريق متناوب آب و گاز در شرايط امتزاجي (MWAG)، غيرامتزاجي (IWAG) و تزريق پيوسته گاز (CGI) به يکي از مخازن نفتي غرب ايران توسط نرم افزار اکليپس (ECLIPSE 300) 300 شبيه سازي گرديده و مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفته است. در اين مقاله حداقل فشار امتزاجي گازهاي تزريقي (متان و کربن دي اکسيد) با استفاده از شبيه ساز لوله قلمي محاسبه گرديد. خصوصيات سيال مخزن به نرم افزار PVTi داده شده و فرآيند تطابق پذيري انجام شد. سپس مدل ديناميک مخزن بر اساس مدل استاتيک و مدل سيال مخزن ساخته شد. سناريو تخليه طبيعي با ايجاد شش چاه توليدي در مدل ديناميک مورد بررسي قرار گرفت. در يک الگوي 5 نقطه دوگانه، سناريوهاي تزريق متناوب آب و گاز در شرايط امتزاجي و غيرامتزاجي در تزريق به اندازه 0.2 حجم حفره انجام و فاکتورهاي تاثيرگذار در عملکرد آنها مانند نسبت تزريقWAG ، دبي تزريق، سيکل WAG و مدت تزريق آب و گاز ارزيابي شد. سناريوهاي تزريق گاز امتزاجي و غير امتزاجي در نرخ هاي تزريق مختلف انجام شد. در نهايت فرآيند هاي تزريق WAG با تزريق پيوسته گاز جهت يافتن شرايط و روش بهينه مقايسه گرديد. نتايج حاصل نشان مي دهد که تزريق WAG در اين مخزن، ضريب بازيابي بهتري را نسبت به تزريق گاز فراهم مي کند. علاوه بر اين تزريق WAG امتزاجي بازيافت بيشتري نسبت به تزريق  WAG غيرامتزاجي دارد.

 
کلید واژه: تزريق متناوب آب و گاز، تزريق امتزاجي، تزريق غيرامتزاجي، نرخ تزريق
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 259   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی