برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تحليل پايداري ديواره چاه با مقايسه معيارهاي شکست مور-کلمب و موگي-کلمب (مطالعه موردي: مخازن جنوب غرب ايران)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: توكلي فر علي*,آبديده محمد,فتح آبادي محمدرضا
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اميديه، گروه مهندسي نفت، اميديه، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شرکت تعاونی آموزشی پژوهشی وستا
زمان:  1391دوره 1
 
 
چکیده: 

تحليل و پيش بيني پايداري ديواره چاه بعنوان يکي از نکات حساس و بحراني در عمليات حفاري به شمار مي رود و از دست دادن چاه بواسطه ايجاد ناپايداري سبب افزايش زمان حفاري، هزينه هاي حفر چاه و در نهايت توقف در عمليات توليد مي گردد. از منظر مکانيکي، ديواره چاه ها در اثر تنش هاي القايي معمولا دچار دو نوع شکست مي شوند که عبارتند از: شکستگي هاي برشي يا ريزش و شکستگي هاي کششي- القايي حفاري. اين دو نوع شکستگي، مي توانند منجر به مانده يابي، شستشوي ديواره چاه، انحراف رشته حفاري و هرزروي سيال حفاري شوند. با تعيين فشار گل بحراني در زمان حفاري از وقوع اين مشکلات مي توان جلوگيري کرد. براي تعيين اين فشار استفاده از يک مدل رفتاري همراه با يک معيارشکست مناسب با شرايط توده سنگ که بتواند تنشهاي اطراف چاه را بدرستي تخمين بزند ضروري مي باشد. اين تحقيق بر روي دو چاه در ميدان مارون و در سازند آسماري انجام شده است. رژيم تنش حاکم بر هر دو چاه بر اساس تئوري گسلش اصطکاکي اندرسون، بصورت نرمال تعيين شده است (Sv>SH>Sh) جهت تنش افقي حداقل در جهت ريزش چاه و جهت تنش افقي حداکثر در راستاي شکستگي هاي کششي القايي ناشي از حفاري مي باشد که جهت تنش افقي حداکثر از روي لاگ تصويري الکتريکي بصورت NE-SW و جهت تنش افقي حداقل عمود بر آن بصورت NW-SE تعيين شده است. در اين تحقيق از دو معيار شکست مور-کلمب و موگي-کلمب استفاده شده و در هر دو چاه نشان داده شده که معيار موگي-کلمب بدليل در نظر گرفتن تنش اصلي متوسط نتايج معقول تري نسبت به معيار مور-کلمب ارائه مي دهد.

 
کلید واژه: ميدان تنش، پايداري چاه، معيار شکست، پنجره گل ايمن و پايدار
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 288   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی