برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اندازه گیری و بررسی غلظت فلزات سنگین پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) و مقایسه آن با استانداردهای محیط زیست

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حسني مصطفي*,رحماني منيره,پريدار محمد,ابراهيمي حميدرضا
 
 *تصفيه خانه فاضلاب فرودگاه امام خميني (ره)
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شرکت تعاونی آموزشی پژوهشی وستا
زمان:  1391دوره 1
 
چکیده: 

يکي از پيامدهاي وارد شدن فاضلاب هاي بهداشتي و غير صنعتي به محيط زيست آلوده ساختن آن ميباشد که با احداث تصفيه خانه هاي فاضلاب به تنهايي نگراني زيست محيطي را برطرف نمي کند بلکه براي رسيدن به استانداردهاي مطلوب زيست محيطي بايد عملکرد اين تصفيه خانه ها مدام تحت بررسي و ارزيابي قرار گيرند، لذا هدف از اين مطالعه اندازه گيري غلظت فلزات سنگين در پساب خروجي تصفيه خانه فاضلاب فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) و مقايسه آن با استانداردهاي سازمان محيط زيست کشور مي باشد. اين مطالعه از نوع توصيفي-مقطعي مي باشد که با همکاري در واحد آزمايشگاه شيمي فيزيک تصفيه خانه فاضلاب فرودگاه امام خميني (ره) و آزمايشگاه معتمد سازمان حفاظت محيط زيست (آزمايشگاه آسا) در طي چهار مرحله به انجام رسيد. درطول دوره اين مطالعه هر سه ماه از پساب خروجي نمونه برداري صورت گرفت که در هر بار نمونه برداري پارامترهاي غلظت آهن، منگنز، کروم، کبالت، کادميوم، سرب، نيکل، مس و روي اندازه گيري انجام شد. پارامتر PH نيز به وسيله PHمتراندازه گيري شد. آزمايشات صورت گرفته بر اساس آخرين روش ارائه شده در کتاب استاندارد متد و دستگاه هاي تجزيه اي انجام شد و در بايان با استانداردهاي سازمان محيط زيست کشور مقايسه گرديد. با توجه به نتايج آزمايشات موجود در جداول بيشترين ميزان غلظت هاي آهن، منگنز، کروم، کبالت، کادميوم، سرب، نيکل، مس و روي به ترتيب برابر است با 1.87، 0.152، 0.829، 0.031، 0.052، 0.042، 0.045، 0.08، 0.42 ميلي گرم بر ليتر مي باشد. با توجه به آزمايشات انجام داده شده ميزان غلظت همه فلزات سنگين پساب خروجي اين تصفيه خانه مطابق با استاندارد سازمان محيط زيست کشور مي باشد. لذا لازم به ذکر مي باشد با توجه به آزمايشات اين پساب خروجي را مي توان به آب هاي سطحي و چاه جذب تخليه نموده و يا در مصارف کشاورزي و آبياري استفاده نمود.

 
کلید واژه: فلزات سنگين، پساب خروجي، فرودگاه امام خميني، استاندارد محيط زيست
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 149   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی