برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر افزایش pH بر مقاومت به خوردگی و سختی پوشش های نانو کامپوزیت Ni-Gr-SiC تولید شده به روش الکتروشیمیایی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: موسويان سيديوسف*,ابراهيمي رضا,بخشي سعيدرضا,رستمي محمد
 
 *دانشگاه آزاد نجف آباد
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شرکت تعاونی آموزشی پژوهشی وستا
زمان:  1391دوره 1
 
 
چکیده: 

در اين تحقيق پوشش هاي ميکرو و نانو کامپوزيتي Ni-SiC-Gr با استفاده از روش الکتروشيميايي بر روي زير لايه ST37  ايجاد شد. براي ايجاد اين پوشش ها از حمام واتس استفاده گرديد. بدين منظور، پودرهاي SiC و Gr به صورت سوسپانسيون به حمام اضافه شدند و اثر پارامتر دانسيته جريان بر مقاومت به خوردگي و سختي پوشش بررسي شد. ساختار پوشش ايجاد شده با استفاده از روش پراش پرتو ايکسXRD  و ميکروسکوپ الکتروني روبشي SEM و FESEM بررسي شد. و سختي و مقاومت به خوردگي آنها با استفاده از روش ميکروسختي سنج ويکرزو پلاريزاسيون برسي شد. بررسي تصاوير ميکروسکوپي نشان داد که در پوشش بدست آمده، توزيع ذرات همگن و يکنواخت مي باشد نتايج بدست آمده نشان داد، با افزايش PH محلول پوشش دهي مقاومت به خوردگي و ميکروسختي افزايش يافته و با افزايش بيشترPH ، مجددا مقاومت به خوردگي و ميکروسختي کاهش مي يابد. بيشترين مقاومت به خوردگي و سختي پوشش در PH=4.8 بدست آمد.

 
کلید واژه: نانوکامپوزيت ni/gr/sic، الکتروديپوزيشن، خوردگي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 119   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی