برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

جداسازی گاز توسط غشای آلیاژ پلیمری پلی یورتان/پلی (وینیل الکل)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شيرواني همت*,صادقي مرتضي,باقري روح اله,طيروني ايمان
 
 *اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشکده مهندسي شيمي، گروه مهندسي پليمر
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شرکت تعاونی آموزشی پژوهشی وستا
زمان:  1391دوره 1
 
چکیده: 

اين پژوهش شامل تهيه و مشخصه يابي غشاي پلي يورتان و غشاهاي آلياژي پلي يورتان/پلي (وينيل الکل) به منظور بررسي خواص جداسازي گاز مي باشد. پلي يورتان توسط روش پليمريزاسيون دو مرحله اي از مواد اوليه ايزوفورن دي ايزوسيانات (IPDI)، پلي تترامتيلن گلايکول (PTMG) با وزن مولکولي 2000 گرم بر مول و 1، 4 -بوتان دي آمين (BDA) در نسبت مولي از دي ايزوسيانات:زنجيرگسترنده:پلي ال، 1:2:3 تهيه شد. يک گروه از پلي (وينيل الکل) با وزن مولکولي 15، 30، 60، 145 و 200 کيلودالتون به منظور تهيه غشاهاي آلياژي پلي يورتان/پلي (وينيل الکل) انتخاب شدند. اثر وزن مولکولي پلي (وينيل الکل) بر خواص تراوايي گازهاي نيتروژن، اکسيژن، متان و دي اکسيدکربن مورد بررسي قرار گرفت. همه غشاها توسط روش جدايش فازي گرمايي و ترکيب درصد پلي يورتان:پلي (وينيل الکل)، 10:90 تهيه شدند. خواص فيزيکي و شيميايي غشاهاي آلياژي تهيه شده توسط آزمون هاي FT-IR، XRD و SEM مورد بررسي قرار گرفت. نتايج طيف سنجي FT-IR غشاهاي آلياژي تهيه شده نشان مي دهد که با ورود پلي (وينيل الکل) به بستر پلي يورتان، جدايش فازي موجود بين قطعه سخت و نرم کاهش مي يابد که ناشي از ايجاد پيوند هيدروژني بين گروه OH پلي (وينيل الکل) و گروه N-H موجود در قطعه سخت پلي يورتان مي باشد. نتايج بدست آمده از آزمون پراش پرتو ايکس نشان مي دهد که ميزان بلورينگي آلياژهاي تهيه شده با افزايش وزن مولکولي پلي (وينيل الکل) کاهش مي يابد. تصاوير SEM تهيه شده نشان مي دهد که آلياژهاي پلي يورتان/پلي (وينيل الکل)، آلياژهاي امتزاج ناپذير سازگار بوده که با افزايش وزن مولکولي پلي (وينيل الکل) سازگاري آن ها افزايش مي يابد. نتايج آزمون عبور گازها از غشاهاي تهيه شده نشان مي دهد که با افزايش وزن مولکولي پلي (وينيل الکل) در آلياژهاي تهيه شده، تراوايي همه گازها کاهش و گزينش پذيري افزايش مي يابد.

 
کلید واژه: جداسازي گاز، غشاي آلياژي، پلي يورتان، پلي (وينيل الکل)
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 104   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی