برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

حذف کادمیوم از محلول های آبی توسط نانورس

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: معاضد هادي,معتمدي فرزانه,جعفرزاده حقيقي فرد نعمت اله,حسيني زارع نادر
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شرکت تعاونی آموزشی پژوهشی وستا
زمان:  1391دوره 1
 
چکیده: 

در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﮕﺮاﻧﻲ در ﻣﻮرد آﺛﺎر دراز ﻣﺪت ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻓﺰاﻳﺶﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. رس ها نقش مهمي در محيط زيست با تنظيف طبيعي آلاينده به وسيله دريافت بالاي کاتيون ها و آنيون ها از طريق تبادل کاتيوني يا جذب سطحي و يا هر دو بازي مي کنند. هدف از بررسي مواد در مقياس نانو، يافتن طبقه جديدي از مصالح با عملکردهاي نوين است، که آن ها را مي توان به عنوان مصالحي با عملکرد ويژه و چند منظوره بيان نمود. در اين تحقيق، حذف کادميوم از محيط آبي توسط نانورس به عنوان تابعي از زمان تماس، pH، غلظت کادميوم و مقدار نانورس در سيستم ناپيوسته مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که pH بهينه جذب براي نانورس در غلظت 1000 ميلي گرم بر ليتر برابر با 5.5 و زمان تماس بهينه 20 دقيقه مي باشد. با افزايش غلظت يون هاي کادميوم و کاهش مقدار جاذب، ظرفيت جذب افزايش و بازده جذب کاهش يافت. نتايج اين مطالعه نشان داد که نانورس داراي مزايايي از قبيل کارايي حذف در غلظت هاي بالا و زمان واکنش کوتاه مي باشد و مي تواند به عنوان يک روش موثر در حذف کادميوم از محلول هاي آبي مورد استفاده قرار گيرد.

 
کلید واژه: نانورس، کادميوم، محلول آبي، جذب
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 80   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی