نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بیلان آب زیرزمینی به عنوان آبزاری برای مدیریت منابع آب (مطالعه موردی حوزه نرماب استان گلستان)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كوهستاني نسرين*,مفتاح هلقي مهدي,دهقاني اميراحمد,يخكشي محمدابراهيم
 
 *
 
عنوان همایش: همايش ملي مديريت منابع آب - اراضي ساحلي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

مديريت منابع آب نقش مهمي در رشد و توسعه جوامع دارد رشد سريع جمعيت در 20 سال اخير، توسعه مناطق شهري و کشاورزي و محدوديت منابع آبهاي سطحي و در نتيجه برداشت بيش از اندازه از سفره هاي آب زيرزميني، باعث ببار آمدن خسارت جبران ناپذيري به منابع طبيعي کشور، به ويژه در سالهاي اينده خواهد شد. بدليل اهميت سفره آبدار حوزه نرماب از لحاظ کمي و کيفي و برداشت روزافزون از چاههاي منطقه، مديريت منابع آب در اين حوزه از اهميت زيادي برخوردار مي باشد. يکي از آبزارهاي مديريتي منابع آب تهيه بيلان مي باشد. با استفاده از بيلان مي توان مديريت مناسبي را براي استخراج و تامين آب اعمال نمود. در سالهاي اخير مدلهاي رياضي و کامپيوتري متعددي به منظور شبيه سازي رفتار هيدروليکي منابع آبهاي زيرزميني مورد توجه قرارگرفته است شبيه سازي رياضي پديده هاي هيدروليکي مجموعه اي از روابط جبري ديفرانسيلي و انتگرالي است که هيدروديناميک جريان آب زيرزميني و روابط آن با هيدروديناميک سطح آبخوان را نشان مي دهد. در اين بررسي شبيه سازي آبخوان نرمال واقع در استان گلستان با استفاده از مدل رياضي Visual modflow انجام گرديد. تغييرات سطح آب با استفاده از آمار سطح استابي 15 حلقه چاه پيزومتري موجود در محدوده مورد مطالعه، مورد ارزيابي قرار گرفت. نتيج نشان داد که مدل تراز سطح آب را با دقت قابل قبولي شبيه سازي و قادر به مدل کردن جريان آب زيرزميني در آبخوان مذکور با ماهيت پيچيده اش بوده و مجموعه اي از برنامه ريزي و طراحي را توسط بررسي نتايج حاصل از شبيه سازي آبخوان مورد تجزيه تحليل قرار داد. در اين مطالعه با توجه به نتايج حاصل از بيلان و مطالعه روند نوسانات پيزومترهاي موجود در حوزه، پيشنهادات مديريتي جهت نحوه برداشت از آب زيرزميني ارائه شده است.

 
کلید واژه: آب زيرزميني، بيلان، شبيه سازي، حوزه نرماب
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 296   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی