برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

روشی برای مقایسه معماری های نرم افزار

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: منتقمي وجيه اله,ميريان حسين آبادي سيدحسن
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي سالانه انجمن كامپيوتر ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه صنعتی شریف
زمان:  1386دوره 13
 
چکیده: 

هدف اصلي روش پيشنهاد شده در اين مقاله، مقايسه معماري سيستم هاي نرم افزاري مي باشد. تاکنون روشهاي بسياري براي ارزيابي معماري نرم افزار پيشنهاد و بکار گرفته شده است. اما بيشتر اين روش ها امکان واضح و مستقيمي براي مقايسه دو معماري ارائه نمي دهند. روش پيشنهادي امکان مقايسه دو معماري را در تمام دوره چرخه حيات نرم افزار تضمين مي کند. اين روش بر سه مفهوم اهداف کسب و کار، مدل کيفي استاندارد و سرويس هاي در سطح معماري استوار است. تمام مراحل اين روش بر مبناي اهداف کسب و کار ا نتخاب شده مي باشد و تمام ويژگي هاي کيفي و اولويت ها از اين اهداف استخراج مي شوند. لذا با تغيير اهداف کسب و کار، بستر فراهم شده براي مقايسه تغيير چنداني نخواهد داشت و به سرعت مراحل انجام مقايسه بازسازي مي شوند. با استفاده از مدل کيفي استاندارد، بيان، مستندسازي و اندازه گيري ويژگي هاي کيفي به صورت يکپارچه و ساده در خواهد آمد. مقايسه دو معماري بر مبناي سرويس هاي در سطح معماري صورت مي پذيرد که اين امر باعث محدود شدن دامنه بررسي مولفه ها و اندازه گيري ويژگي هاي کيفي مي شود و از سوي ديگر امکان مقايسه هر دو معماري موجود در يک دامنه را، مستقل از موارد کاربرد خاص آن ها فراهم مي سازد. از اين روش مي توان براي تعيين معماري مرجع براي خط توسعه نرم افزار، مرتب سازي معماري هاي پيشنهادي با توجه به هدف کسب و کار خاص، نظارت بر ميزان پيشرفت پروژه در يک فرآيند مبتني بر معماري نرم افزار و اثبات بهبود حاصل از انجام تغييرات کلي يا جزئي بر معماري پيشين استفاده نمود.

 
کلید واژه: معماري نرم افزار، مقايسه معماري، ارزيابي معماري نرم افزار، هدف کسب و کار، سرويس معماري، مدل کيفي، ويژگي کيفي، معيار کيفي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 209   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی