نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

یک روش برای طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبک

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عباسي ابراهيم خليل,شمس عليئي فريدون
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي سالانه انجمن كامپيوتر ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه صنعتی شریف
زمان:  1386دوره 13
 
چکیده: 

هدف از طراحي معماري نرم افزار، تضمين نيازهاي وظيفه مندي و غيروظيفه مندي (ويژگي هاي کيفي) است. فرآيند طراحي معماري نرم افزار، در بردارنده مراحل مختلفي است. به منظور راهبري فرآيند طراحي معماري، نياز به روشي است که شامل قوانيني براي هر مرحله بوده و مشخص مي نمايد در هر مر حله از فرآيند چه کاري، توسط چه کسي، به چه ترتيبي و چگونه انجام شود تا مرحله مورد نظر تکميل و مرحله بعدي آغاز شود. هر طراحي معماري بر اساس مبنايي انجام مي گيرد که معيار تصميم هاي معمار براي پيشبرد مراحل طراحي معماري است.
هدف ما در اين مقاله، معرفي فرآيند طراحي معماري نرم افزار مبتني بر سبکهاي معماري و بيان اصول کلي آن است. در اين فرآيند، نيازهاي وظيفه مندي، غيروظيفه مندي و محدوديتهاي معماري به عنوان ورودي خواهند بود. خروجي فرآيند طراحي معماري، معماري متشکل از چندين سبک که ساختار معماري را تشکيل مي دهند، محدوديتهاي اعمال شده در ترکيب سبکهاي انتخاب شده و عناصري از معماري که رابطه بين سبکها را مشخص مي سازند، است. هر سبک معماري نرم افزار از چندين نوع مولفه و رابطهاي بين آنها تشکيل شده و بر روي نيازهاي غيروظيفه مندي خاصي تاکيد نموده و وجود آنها را در معماري تضمين مي نمايد. از آنجا که شکل معماري نرم افزار توسط نيازهاي غيروظيفه مندي بوجود مي آيد و عناصر طراحي معماري از نيازهاي غيروظيفه مندي متاثر مي شوند، لذا استفاده از سبکها در طراحي معماري، به معمار کمک مي نمايد تامين نيازهاي غير وظيفه مندي مورد نظر را مديريت نموده و وظيفه مندي را با استفاده از مولفه ها و رابطهاي موجود در سبک بدست آورد. به علت تجريد مناسب سبکها در پنهان سازي جزئيات غيرضروري طراحي معماري، پيچيدگي کلي فرآيند طراحي معماري کاهش مي يابد، همچنين ارزيابي معماري مبتني بر سبک تسهيل خواهد شد.

 
کلید واژه: معماري نرم افزار، سبکهاي معماري نرم افزار، فرآيند طراحي معماري نرم افزار پايه، طراحي معماري نرم افزار مبتني بر سبک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 784   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی