نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

محاسبه نیروهای ناشی از برخورد امواج بر سکوهای دریایی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: خسروي محمدرضا*,فروزاني حسن
 
 *شيراز، بلوار دکتر چمران، دانشگاه صنعتي مالک اشتر، پژوهشکده هوادريا
 
عنوان همایش: همايش ملي صنايع دريايي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن مهندسي دريايي ايران
زمان:  1383دوره 6
 
چکیده: 

يکي از مسائل موجود در اسکله ها، سکوها و به طور کلي سازه هاي دريايي که درچند دهه اخير مورد توجه بوده است، تحليل اين نوع سازه ها در مقابل بارهاي وارده است. به دليل وجود امواج و ضربه هاي ناشي از اين امواج آناليز ديناميکي سازه هاي دريايي اجتناب ناپذير است. در اين مقاله، امواجي که در حوزه خليج فارس در اثر وزش باد توليد مي شوند، مورد مطالعه قرار گرفته، سپس نيروي هاي هيدروديناميکي حاصل از ضربه امواج آب که به سکو اعمال مي شود به صورت عددي محاسبه شده است. اين جريان مغشوش، غير دائم و با لحاظ نيروهاي جاذبه، کشش سطحي و لزجت سيال و همچنين جريان هواي اطراف پايه هاي سکو بررسي شده است. دقت نتايج حل عددي درمقايسه با حل هاي تحليلي و نتايج تجربي بسيار خوب است.

 
کلید واژه: سکوهاي دريايي، موج، نيروي اسلمينگ، ضربه هيدروديناميکي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 278   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی