مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثير برنامه هاي توانمندسازي مددجويان کميته امداد امام خميني (ره) در قالب اعطاي تسهيلات خودکفايي، بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اسلامي رامين,حجازي سيدمجتبي
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي توانمندسازي با رويكرد جهاد اقتصادي در كميته امداد امام خميني (ره)
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی: مرکز آموزش و پژوهش کمیته امداد امام خمینی (ره)
زمان:  1390دوره -
 
 
چکیده: 

سرمايه گذاري و انباشت سرمايه ناشي از آن، کليد رشد و توسعه اقتصادي هر کشور به شمار مي آيد. يکي از مهم ترين مشکلات و عوامل بازدارنده جهت سرمايه گذاري در ايران به عنوان يکي از کشورهاي در حال توسعه، کمبود منابع ارزان مالي است. از اين رو اعتبارات خرد دريافتي از موسسات و نهادهاي حمايتي يکي از منابع موجود جهت تامين مالي بخشي از نيازهاي سرمايه گذاري اقشار کم درآمد محسوب مي گردد. برخي از اين موسسات و نهادها مانند کميته امداد امام خميني (ره) براي اهدافي مثل کاهش فقر و توانمندسازي اقشار محروم جامعه در قالب تسهيلات خودکفايي تلاش مي کنند. با اين حال ممکن است اعطاي اين نوع تسهيلات به مددجويان اين نهاد در اقتصاد کشور، اثرات نامطلوبي را به دنبال داشته باشد. در اين مطالعه، با بهره گيري از ساير مطالعات انجام شده در اين زمينه، الگوي خود رگرسيوني براي سرمايه گذاري بخش خصوصي طراحي شده است که تابعي از سرمايه گذاري بخش دولتي، توليد ناخالص داخلي، نرخ تورم و تسهيلات خودکفايي اعطايي به مددجويان است. الگوي مورد نظر، با سري زماني 1368 تا 1387 به روش گشتاورهاي تعميم يافته (GMM) برازش شده است. نتايج حاصل از تخمين الگوي مورد بحث، نشان داده اند که اثر اعتبارات خودکفايي اعطايي به مددجويان کميته امداد بر سرمايه گذاري بخش خصوصي مثبت بوده و موجب افزايش در سرمايه گذاري بخش خصوصي در سطح کلان کشوري شده است. همچنين تاثير سرمايه گذاري بخش دولتي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي موجب به وجود آمدن اثر برون راني شده و تاثير تغيير نرخ تورم بر تغييرات سرمايه گذاري بخش خصوصي داراي علامت منفي بوده که اين اثر، مورد انتظار است.

 
کلید واژه: کميته امداد، تسهيلات خودکفايي، سرمايه گذاري، گشتاورهاي تعميم يافته (GMM)
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 74   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی