برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات منتشره در همایش :  

اطلاعاتی وجود ندارد از 0
کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه وترويج علوم تربيتي و روانشناسي،جامعه شناسي وعلوم فرهنگي اجتماعي ايران
 

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.

صفحه 1 از 0