مشخصات همایش :  

همايش بين المللي مديريت كاربردي و چابك سازي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.