مشخصات همایش :  

همايش ملي جراحي، بيهوشي و تصوير برداري تشخيصي دامپزشكي ايران
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.