مشخصات همایش :  

همايش ملي علوم كاربردي ورزش و تندرستي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.