مشخصات همایش :  

همايش ملي سنجش از دور و GIS محيطي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.