مشخصات همایش :  

كنفرانس پژوهش هاي كاربردي در مهندسي سازه و مديريت ساخت
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.