مشخصات همایش :  

همايش ملي پژوهش هاي كاربردي و فناوريهاي نوين در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.