مشخصات همایش :  

كنفرانس بين المللي فرهنگ، هنر و معماري اسلامي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.