مشخصات همایش :  

كنفرانس بين المللي بررسي مسائل جاري ادبيات، ترجمه و آموزش در يادگيري زبان ها
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.