مشخصات همایش :  

طب پيشگيري، بهداشت، امداد و درمان بر روي شناورهاي سطحي و زير سطحي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.