مشخصات همایش :  

كنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در علوم ورزشي و تربيت بدني
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.