مشخصات همایش :  

كنگره بين المللي عمران، معماري و شهرسازي ايران معاصر
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.