مشخصات همایش :  

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و منظر شهري
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.