مشخصات همایش :  

همايش بين المللي مديران و رهبران نوآور سازمان هاي سرآمد
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.