مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي مديريت كلانشهرها با رويكرد محيط زيست
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.