مشخصات همایش :  

كنفرانس لجستيك و زنجيره تامين
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره