مشخصات همایش :  

کنگره بين المللي سلامت مبتني بر شواهد
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.