مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي توسعه در مهندسي، علوم و تكنولوژي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.